Regulamin
Regulamin kwater prywatnych Villa Dominika
1. Pokoje w obiekcie wczasowym Villa Dominika wynajmowane są na doby zgodnie z wcześniejszą rezerwacją.
2. Doba trwa od godz. 14:00 do godz. 9:00 następnego dnia.
3. Goście Villi Dominika zobowiązani są do dokonania meldunku niezwłocznie po przyjeździe.
4. Należność za cały pobyt jest regulowana w dniu przyjazdu i nie podlega zwrotowi.
5. W obiekcie wczasowym Villa Dominika oraz terenie przyległym do niego obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00.
6. Goście zobowiązani są przed wyjazdem zwrócić pokój w stanie nie pogorszonym oraz oddać klucze od pokoju.
7. Osoby nie zameldowane nie mogą przebywać w obiekcie wczasowym Villa Dominika.
8. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim rzeczy.
9. Zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Zastrzegamy możliwość odmówienia dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
10. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałych z ich winy.
11. Goście są zobowiązani zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
12. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, kuchenek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego. W przypadku uruchomienia alarmu przeciwpożarowego będzie naliczona kara w kwocie 200zł.
noclegi nad morzem pokoje morze pokoje Sianożęta pokoje Sianożęta
noclego Sianozeta morze sianozeta wakacje morze wakacje morze
wakacje sianozeta wczasy nad morzem baltyk baltyk